Leertraject JAS (Junior Assistent Sfeerkeeper) vmbo-vso

Het leertraject JAS kan als leertraject of als zorgtraject ingezet worden bij o.a. de empowerment van jongeren. Een van de verschillen is dat de jongere in het zorgtraject meer aandacht kan krijgen.
Wij noemen het leertraject JAS (Junior Assistent Sfeerkeeper).

Afhankelijk van het aantal personen en de ernst van de hulpvraag duurt het leertraject 16 - 20 of 40 weken. Het lesprogramma is modulair opgebouwd. Door onze expertise in de leefbaarheidsproblematiek, vooral met en door jongeren en onze kracht in samenwerkingen kunnen wij dit doen. Het leer- en zorgtraject biedt een startkwalificatie en zodoende toekomstperspectief en stimulans voor jongeren en het bevordert de leefbaarheid en sociale veiligheid. Uniek hieraan is de insteek op de gedragsverandering bij de jongeren, waarbij verschillende methodieken gehanteerd worden. Soms alledaags en onconventioneel, maar altijd om het zelfinzicht van de jongere te vergroten. De gedragsverandering is duidelijk zichtbaar en het helpt jongeren in het maken van keuzes!
Het leertraject JAS kan op verschillende manieren worden ingezet bij verschillende vormen van onderwijs of zorgtrajecten.

Met het afronden van het leertraject JAS wordt een certificaat behaald binnen het voortgezet onderwijs dat tegelijkertijd een startkwalificatie biedt voor een aansluitende vervolgopleiding binnen het mbo.
Het leertraject JAS wordt tevens ingezet binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs om leerlingen zodoende nieuwe inzichten te bieden in hun eigen kwaliteiten en vaardigheden op sociaal maatschappelijk vlak.
Gedurende dit leertraject doen zij door middel van ons action learning programma leer- en werkervaringen op, waardoor zij een positiever zelfbeeld kunnen ontwikkelen en zodoende een gerichtere keus kunnen maken voor een vervolgstudie.

Buddysysteem

De sfeerkeeper levert ook zijn aandeel in de re-integratie van bijvoorbeeld (werkloze) jongeren, school drop-outs en jonge criminelen. Via een buddysysteem coacht en begeleidt hij hen bij hun re-socialisering in de maatschappij.

Maatschappelijk belang

Onze leerwerkprojecten en werkervaringsplaatsen zijn voor de maatschappij erg belangrijk. Willen wij met z’n allen zorgen voor een rustige en prettige omgeving, dan is helpen alleen niet afdoende. Als sfeerkeeper praat je met de mensen in de buurt en de wijk en toets je regelmatig de belangen en de behoeftes van de mensen. Het kan zijn dat jij met hen een plan van aanpak opzet om zaken voor elkaar te krijgen. Jij leert hierdoor jouw verantwoordelijkheden dragen en zal serieus worden genomen. Jij participeert in de wijk en weet als geen ander welke belangen er meespelen. Uiteraard word je te allen tijde bijgestaan door jouw team.
Het roulerende karakter en het feit dat jij later sfeerkeeper kunt worden en anderen weer kunt helpen, zorgt ervoor dat wij sociaal duurzaam zijn. Het gaat tenslotte om welzijnsbevordering van jezelf en de mensen in jouw directe omgeving. Op deze manier helpen wij elkaar. Want alleen gaat het niet.

Een leefbare samenleving...dat doen we met elkaar!